Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 629/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 629/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 26/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tổng cục Hải quan có nhận được công văn số 16/NF-CV ngày 25/01/2007 của Công ty Đại lý Vận tải Quốc tế phía Bắc về việc giám sát, bàn giao hàng vận chuyển quá cảnh. Việc này, tiếp theo công văn số 573/TCHQ-GSQL ngày 24/01/2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại công văn số 142/2006/GPQC-HN ngày 29/12/2006 của Phòng quản lý xuất nhập khẩu Hà Nội đã ghi rõ: cửa khẩu nhập hàng, phương tiện vận chuyển có đường sắt và ôtô. Riêng cửa khẩu xuất hàng chỉ ghi là cửa khẩu Lào Cai. Tuy vậy, trong thực tế lại có cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai và cửa khẩu đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai; và có 02 Chi cục Hải quan đảm nhận ở 02 cửa khẩu này, có liên quan việc giám sát và xác nhận thực xuất.

2. Để giải quyết vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan đồng ý để Cục Hải quan Lào Cai thực hiện thủ tục hải quan:

2.1. Hải quan cửa khẩu (đường bộ) quốc tế Lào Cai đã và đang làm thủ tục xuất khẩu (quá cảnh) cho lô hàng này thì tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng đối với số hàng được xuất khẩu bằng toa xe liên vận qua cửa khẩu đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai thì Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai cử cán bộ giám sát và xác nhận thực xuất.

2.2. Chi cục Hải quan cửa khẩu đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai cử cán bộ phối hợp giám sát và cùng ký vào Phiếu theo dõi hàng hóa XK, NK.

3. Lưu ý giám sát chặt chẽ, không để lợi dụng để gian lận, buôn lậu qua biên giới.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Lào Cai biết và hướng dẫn Công ty cùng phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty ĐL VTQT Phía Bắc (thay trả lời);
- Cục HQTP HP (để phối hợp)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 629/TCHQ-GSQL ngày 26/01/2007 về thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248