Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6280/TCHQ-TXNK năm 2018 về vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6280/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6280/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh.
(Đ/c: S 81 Lý Nam Đế, P.8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1130/PC-VPCP ngày 01/8/2018 của Văn phòng Chính Phủ chuyển đề nghị xin hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm về làm giống tại công văn số 19/KH-PH ngày 22/7/2018 của Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh (Công ty). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/10/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 12765/BTC-CST trả lời các kiến nghị của Hiệp hội phát triển cá nước lạnh Lâm Đồng về thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống (tương tự như các kiến nghị của Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh), theo đó làm rõ các nội dung: (i) Kiến nghị miễn thuế nhập khẩu Trứng cá tầm làm giống để phát triển sản xuất; (ii) Kiến nghị hoàn trả số tiền thuế nhập khẩu, phạt vi phạm hành chính, tiền phạt chậm nộp tiền thuế nhập khẩu mà các doanh nghiệp đã nộp trước đây; (iii) Kiến nghị hỗ trợ nguồn vốn lãi suất thấp để khôi phục hạ tầng thủy sản nhằm kịp thời phát triển cá nước lạnh, đặc biệt là đối với doanh nghiệp bị thiệt hại tiếp cận được vốn vay lãi suất ưu đãi của nhà nước.

Do đó, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 12765/BTC-CST ngày 17/10/2018 của Bộ Tài chính nêu trên để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế-BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Hiền) (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6280/TCHQ-TXNK năm 2018 về vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.367

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98