Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6235/TCHQ-TXNK năm 2018 về khai báo hàng hóa nhập khẩu áp dụng FTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6235/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 24/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6235/TCHQ-TXNK
V/v khai báo hàng hóa

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Trung tâm hỗ trợ FTA Việt Nam - Hàn Quốc (Kotra Hà Nội).
(117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HAN18-160 ngày 11/6/2018 của Trung tâm hỗ trợ FTA Việt Nam - Hàn Quốc đề nghị hướng dẫn cách khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu áp dụng FTA và miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cho hợp đồng gia công với nhà thầu nước ngoài. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng.

Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài đăng ký tờ khai theo mã loại hình “Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài” thì sẽ được miễn thuế theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu số 107/2016/QH13 và phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài theo đúng quy định.

Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng đăng ký tờ khai theo mã loại hình “Nhập kinh doanh”, nếu hàng hóa nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế đối với hàng nhập kinh doanh theo đúng quy định.

Theo đó, cùng một lô hàng nếu người nhập khẩu tách thành các loại hình khác nhau theo các tờ khai khác nhau thì phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách theo từng đối tượng tương ứng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm hỗ trợ FTA Việt Nam – Hàn Quốc biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Giám sát quản lý;

- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6235/TCHQ-TXNK năm 2018 về khai báo hàng hóa nhập khẩu áp dụng FTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.293

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190