Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6224/TCHQ-GSQL năm 2013 tổ chức đua thuyền buồm quốc tế từ Hồng Kông đến Nha Trang năm 2013 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6224/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6224/TCHQ-GSQL
V/v tổ chức đua thuyền buồm quốc tế từ Hồng Kông đến Nha Trang năm 2013

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 18/10/2013, Văn phòng Chính phủ có công văn số 8780/VPCP-KGVX đồng ý chủ trương cho phép tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tề Hồng Kông - Nha Trang 2013 như đề nghị của Bộ Văn hóa và Du lịch tại văn bản số 3732/BVHTTDL-TCDL ngày 14/10/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng được ban hành kèm theo Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng, bố trí lực lượng làm thủ tục hải quan theo hướng dẫn ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho thuyền buồm quốc tế tham gia cuộc đua từ Hồng Kông đến Nha Trang năm 2013 khi nhập cảnh, xuất cảnh.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c)
- UBND tỉnh Khánh Hòa (đề p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6224/TCHQ-GSQL năm 2013 tổ chức đua thuyền buồm quốc tế từ Hồng Kông đến Nha Trang năm 2013 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.42.124