Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 622/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng NK của DNTN Thanh Hiên

Số hiệu: 622/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 622/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế đối với NLNK

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan tỉnh Quảng Trị
  - Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên (Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 747/CHQQT-NV ngày 23.11.2005 của Cục Hải quan Quảng Trị về việc xử lý thuế đối với hàng NK của DNTN Thanh Hiên. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm g, khoản 1 và khoản 3, mục I, phần E, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính về việc xem xét hoàn thuế (hoặc không thu thuế) và thời hạn nộp hồ sơ để xem xét hoàn thuế;

Trường hợp của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên do không thực hiện đầy đủ các quy định về thanh khoản thuế nhập khẩu, hồ sơ không hợp lệ: thời gian đăng ký tờ khai và đăng ký định mức không hợp lý (ngày 08/11/2002 đăng ký định mức căn cứ trên tờ khai nhập khẩu ngày 12/11/2002 và Hợp đồng ủy thác ngày 25/11/2002); Hợp đồng ủy thác và Hợp đồng xuất khẩu không phù hợp (Điều 5 của Hợp đồng ủy thác ký ngày 25/11/2002 thể hiện: trách nhiệm của bên B “Công ty XNK Rau quả Hà Nội” có trách nhiệm ký Hợp đồng ngoại thương với khách nước ngoài nhưng ngày 19/11/2002 Công ty XNK Rau quả Hà Nội đã ký Hợp đồng xuất khẩu) và khai báo không đúng loại hình khi xuất khẩu sản phẩm nên không đủ điều kiện để giải quyết “không thu thuế” cho lô hàng.

Vì vậy, yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên thực hiện nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Trị và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 622/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng NK của DNTN Thanh Hiên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.118
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78