Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy xới tay hai bánh không gắn động cơ đã qua sử dụng

Số hiệu: 6215/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6215/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu máy xới tay hai bánh không gắn động cơ đã qua sử dụng

Hà Nội , ngày 23 tháng 12 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 6215/TCHQ-GSQL NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU MÁY XỚI TAY HAI BÁNH KHÔNG GẮN ĐỘNG CƠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Kinh gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Ngày 02/11/2004, Bộ Thương mại có công văn số 5613/TM-XNK gửi Bộ Tài chính về việc nhập khẩu máy xới tay hai bánh không gắn động cơ đã qua sử dụng .Theo đó, máy xới tay hai bánh không gắn động cơ đã qua sử dụng không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005. Để đảm bảo thực hiện đúng, thống nhất về chính sách mặt hàng và phân lọai hàng hóa nhập khẩu, sau khi báo cáo, xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

- Về chính sách mặt hàng: mặt hàng máy xới tay hai bánh không gắn động cơ đã qua sử dụng không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 46/2004/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng chính phủ về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005; được làm thủ tục hải quan theo các quy định hiện hành.

- Về phân loại hàng hóa: máy xới tay hai bánh không gắn động cơ thuộc nhóm 8708, mã số 8708.99.99.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết thực hiện./.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy xới tay hai bánh không gắn động cơ đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.785
DMCA.com Protection Status