Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6210/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6210/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 23/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6210/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2360/HQHCM-TXNK của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng nhập khẩu trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng đã có thông báo không đủ căn cứ, cơ sở miễn thuế nhập khẩu tại công văn số 4801/TCHQ-TXNK ngày 15/8/2018 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 18 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: Vũ khí, khí tài (kể cả vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng) chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc nhập khẩu theo hạn ngạch hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Về hồ sơ, thủ tục xác định hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Do vậy, đối với lô hàng nhập khẩu nêu trên đã được Bộ Công an cấp Giấy phép nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho an ninh trên cơ sở Kế hoạch nhập khẩu (hạn ngạch) tại Quyết định số 2596/QĐ-BCA-V22 ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an (theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ) mặc dù không được miễn thuế nhập khẩu theo thông báo tại công văn 4801/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan nhưng vẫn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại tiết đ điểm 3 khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì: Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, ngoài các chứng từ nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này, người khai hải quan nộp thêm: 01 bản chính Giấy xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho quốc phòng của Bộ Quốc phòng hoặc phục vụ trực tiếp cho an ninh của Bộ Công an.

Do vậy, về thủ tục hồ sơ để xử lý thuế GTGT đối với lô hàng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng thì người khai hải quan phải nộp thêm bản chính Giấy xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh của Bộ Công an hoặc phục vụ trực tiếp cho quốc phòng của Bộ Quốc phòng.

Tổng cục hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK- Ngọc (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6210/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.776

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108