Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 619/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Quyết định 818/QĐ-BYT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 619/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 15/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 619/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thực hiện QĐ 818/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 122/HQHN-NV ngày 22/01/2008 của Cục Hải quan TP. Hà Nội vướng mắc về sự không thống nhất giữa mã HS thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế với mã HS thuộc Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục có ý kiến như sau:

- Danh mục hàng hóa nhập khẩu 2007 ban hành theo Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 và Quyết định 157/QĐ-BTC ngày 23/1/2008; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được xây dựng dựa trên phiên bản HS-2007 của Tổ chức Hải quan Thế giới. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2003 và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Quyết định số 39/2006 ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được xây dựng dựa trên phiên bản HS-2002 của Tổ chức Hải quan Thế giới. Danh mục Biểu thuế mới có một số sửa đổi so với Danh mục Biểu thuế 2003 do Danh mục HS-2007 có một số sửa đổi so với HS-2002.

- Danh mục hàng hóa phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế được xây dựng trên cơ sở của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2003 và Biểu thuế 2003. Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Bộ, ngành để rà soát lại Danh mục quản lý chuyên ngành. Trong khi chờ các Bộ, ngành rà soát hoàn chỉnh Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành, đề nghị các đơn vị đối chiếu Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành và Biểu thuế mới, trường hợp có thay đổi về mã số nhưng không thay đổi về tên hàng và bản chất hàng hóa thì chấp nhận mã số theo Danh mục quản lý chuyên ngành. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục để chỉ đạo hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 619/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Quyết định 818/QĐ-BYT do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.370
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66