Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 619/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan nhập khẩu hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 619/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan nhập khẩu hóa chất

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất, Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hóa chất, Tổng cục Hải quan đã nhận được kiến nghị của doanh nghiệp và một số Cục Hải quan địa phương liên quan đến thời điểm nộp giấy xác nhận khai báo hóa chất khi làm thủ tục hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã kiến nghị với Bộ Công thương sớm xem xét giải quyết vướng mắc nêu trên. Ngày 16/11/2012, trên cơ sở ý kiến kiến nghị của Doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghệp năm 2012 Tổng cục đã ban hành công văn số 6441/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong đó có hướng dẫn "đối với các trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất chưa xuất trình được giấy xác nhận khai báo hóa chất thì đồng ý để doanh nghiệp được đưa hàng về bảo quản với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về giám sát hải quan trong khi chờ Bộ Công thương cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất. Cơ quan Hải quan sẽ làm thủ tục thông quan cho lô hàng sau khi doanh nghiệp xuất trình giấy xác nhận khai báo hóa chất".

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công văn số 6441/TCHQ-GSQL dẫn trên, Cục Hải quan địa phương phản ánh một số vướng mắc như trường hợp doanh nghiệp đưa hàng về tạm bảo quản mà sau đó không được Bộ Công thương cấp giấy xác nhận hóa chất hay doanh nghiệp mang hàng hóa đi tiêu thụ khi chưa hoàn thành thủ tục thông quan... thì sẽ xử lý như thế nào, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đến đâu... Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hóa chất thì khi làm thủ tục nhập khẩu hóa chất, doanh nghiệp phải xuất trình 01 bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất do Bộ Công Thương cấp.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh liên quan đến Giấy xác nhận hóa chất, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) để được xem xét, giải quyết.

Công văn này thay thế công văn số 6441/TCHQ-GSQL ngày 16/11/2012 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (Cục Hóa chất): để phối hợp;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 619/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan nhập khẩu hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.891

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12