Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 619/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra chất lượng theo Thông tư 41/2018/TT-BGTVT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 619/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 06/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng theo Thông tư 41/2018/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Công nghệ Thiết bị Việt Nam.
(s
nhà 287, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2401/2019/CV/VM ngày 24/01/2019 của Công ty CP Công nghệ Thiết bị Việt Nam về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư s 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của B Giao thông vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Thông tư 41), Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 41 thì mặt hàng động cơ diesel mã HS8408; máy phát mã HS 85.01; hộp s mã HS 84.83 thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy theo các quy chuẩn quốc gia tương ứng được dẫn chiếu tại Thông tư này. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện. Trường hợp vẫn còn vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 619/GSQL-GQ1 năm 2019 về kiểm tra chất lượng theo Thông tư 41/2018/TT-BGTVT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


423

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75