Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 615/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/TCHQ-GSQL
V/v: xuất khẩu rượu

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1881/HQQN-GSQL ngày 15/11/2010 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc thủ tục đối với việc xuất khẩu rượu và xuất khẩu rượu có nguồn gốc nhập khẩu. Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 0834/BCT-CNN ngày 25/01/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với người nước ngoài thì thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được xuất khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh (trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu và tạm ngừng xuất khẩu).

- Mặt hàng rượu xuất khẩu (kể cả rượu có nguồn gốc nhập khẩu) không thuộc danh mục mặt hàng xuất khẩu theo giấy phép. Doanh nghiệp khi xuất khẩu không phải xin giấy phép xuất khẩu, thủ tục xuất khẩu thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 615/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2011 về xuất khẩu rượu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.422

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!