Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6146/TCHQ-TXNK về đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6146/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 6146/TCHQ-TXNK
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công văn số 1924/HQBD-TXNK ngày 4/8/2010 của Cục Hải quan Bình Dương về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đối với trường hợp của Chi nhánh Công ty TNHH Metro & Carry Việt Nam tại Bình Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư và công văn số 7108/BKH-ĐTNN ngày 07/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Theo qui định tại điểm 21, mục II phần B phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, thì dự án: “Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm” thuộc mục II “Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và vật nuôi mới” thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Như vậy, các dự án "Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm” phải phục vụ công tác “nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản” hoặc là một khâu trong hoạt động “nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản” mới được hưởng ưu đãi đầu tư.

2. Trường hợp của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam tại Bình Dương xây dựng một trung tâm buôn bán hàng hóa và hoạt động trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh thương mại. Công việc “phân loại, bảo quản, kiểm soát chất lượng, chế biến và bán các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, các mặt hàng thực phẩm (bao gồm đồ uống có cồn) và phi thực phẩm khác” của Công ty là một khâu trong quy trình kinh doanh trung tâm phân phối của Công ty (để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh thương mại), không phục vụ cho công tác “nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản”. Do đó trường hợp của Công ty không thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, vì vậy hàng hóa Công ty TNHH Metro Cash & Carry nhập khẩu không được miễn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; (để thực hiện)
- Lưu: VT, TXNK-CST(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6146/TCHQ-TXNK về đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49