Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6144/BCT-CNNg năm 2013 về xác nhận chi tiết linh kiện, vật tư nhập khẩu lắp đặt đồng bộ của Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 6144/BCT-CNNg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 11/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6144/BCT-CNNg
V/v xác nhận chi tiết linh kiện, vật tư nhập khẩu lắp đặt đồng bộ của Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Thực hiện ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thuế nhập khẩu thiết bị, vật tư lắp đặt đồng bộ của Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, sau khi xem xét báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tại công văn số 3600/VINACOMIN-KH ngày 09 tháng 7 năm 2013, Bộ Công Thương có ý kiến xác nhận như sau:

Toàn bộ chi tiết linh kiện, vật tư theo 40 tờ khai Hải quan bị áp thuế nhập khẩu với tổng giá trị 100.364.517.970 đồng (Danh mục chi tiết và diễn giải kèm theo) là các chi tiết linh kiện và vật tư đồng bộ lắp đặt theo thiết bị chính để vận hành đồng bộ các khâu công nghệ của Nhà máy alumin thuộc Dự án Tổ hợp Bôxit-Nhôm Lâm Đồng.

Các chi tiết linh kiện, vật tư nêu trên được gia công định hình, chế tạo theo tiêu chuẩn thiết kế, đồng bộ với dây chuyền thiết bị nhập khẩu để hình thành tài sản cố định của gói thầu EPC Nhà máy Alumin. Trong quá trình đàm phán ký kết Hợp đồng EPC, Vinacomin đã cố gắng tối đa cùng với Nhà thầu EPC bóc tách phần xây dựng, thiết bị, vật tư trong nước có thể tự thực hiện được, theo đó, trong tổng số giá trị 466 triệu USD của gói thầu EPC, có 114 triệu USD và 1.288 tỷ đồng là giá trị xây dựng và thiết bị tự thực hiện trong nước (chiếm 41,4%); phần còn lại là thiết bị, chi tiết linh kiện, vật tư phải nhập khẩu. Nếu các chi tiết linh kiện, vật tư nêu trên chế tạo trong nước sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tính đồng bộ của Dự án.

Trên đây là ý kiến xác nhận của Bộ Công Thương, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét áp dụng việc miễn thuế nhập khẩu đối với các chi tiết linh kiện, vật tư nêu trên của Nhà máy alumin thuộc Dự án Tổ hợp Bôxit-Nhôm Lâm Đồng theo quy định, phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 01 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Tập đoàn Vinacomin;
- Lưu VT, CNNg (2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6144/BCT-CNNg năm 2013 về xác nhận chi tiết linh kiện, vật tư nhập khẩu lắp đặt đồng bộ của Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.904
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202