Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6095/TCHQ-CNTT năm 2017 về nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6095/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 15/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Triển khai yêu cầu kỹ thuật mới đối với khai báo Vận đơn

Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 6095/TCHQ-CNTT về nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo đó, Tổng cục Hải quan thông báo tới các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận,doanh nghiệp về việc Tổng cục đã/đang/sẽ triển khai một số yêu cầu kỹ thuật mới đối với khai báo Vận đơn gom hàng và Vận đơn chủ như sau:

- Bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, Số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn gom hàng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia;

- Dự kiến nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với khai báo thông tin Vận đơn chủ trong Bản khai hàng hóa, cụ thể:

+ Đối với doanh nghiệp khai báo trên giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia: Bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, Số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn chủ;

+ Đối với doanh nghiệp khai báo qua chuẩn thông điệp EDI: Nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia để tiếp nhận chuẩn thông điệp EDI D98B.

Ý kiến của doanh nghiệp đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/9/2017.

Công văn 6095/TCHQ-CNTT được ban hành ngày 15/9/2017.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6095/TCHQ-CNTT
V/v nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, công ty giao nhận

Thực hiện Kế hoạch số 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, từ ngày 15/8/2017, Tổng cục Hi quan đã triển khai thí điểm Đề án tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng (Cảng Tân Vũ). Trong thời gian thực hiện thí điểm vừa qua, về cơ bản các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận đã thực hiện tương đối tốt việc khai báo bn khai hàng hóa (manifest) và các chứng từ liên quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, cung cấp thông tin kịp thời về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi. Tuy nhiên để đảm bảo công tác triển khai Đề án nêu trên được hiệu quả, Tổng cục Hải quan đề nghị các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận thực hiện một số công việc sau:

1. Về một số tồn tại cần khắc phục

- Một số hãng tàu, công ty giao nhận chưa cung cấp thông tin hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất cnh, nhập cảnh đúng thời hạn được quy định tại Điều 66 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Một số hồ sơ có sự sai khác về dữ liệu khai báo giữa các chứng từ (lệch số lượng container, lệch số lượng thuyền viên, ...) đã được cơ quan hải quan phản hồi, hướng dẫn kiểm tra, khai báo lại nhưng thời gian khai sa đổi, bổ sung không kịp thời;

- Một số đơn vị khai các chỉ tiêu thông tin tại bản khai hàng hóa, vận đơn gom hàng không chính xác (Ví dụ: khai báo chung 02 số vận đơn vào cùng một trường dữ liệu ...).

Với tồn tại như trên, doanh nghiệp kinh doanh cảng gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin để phục vụ xếp, dỡ hàng hóa và theo dõi hàng hóa ra, vào cảng đồng thời ảnh hưởng đến việc nhận hàng của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu.

Để đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh cng có đầy đủ dữ liệu làm cơ sở xếp dỡ và thông quan hàng hóa nhanh chóng cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận quan tâm, thực hiện tốt việc khai báo thông tin Bản khai hàng hóa, vận đơn gom hàng và các chứng từ liên quan thông qua Cng thông tin một cửa quốc gia.

2. Về yêu cầu đối với khai báo Vận đơn chủ và Vận đơn gom hàng

Theo yêu cầu triển khai Đề án nêu trên, các hãng tàu, đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận cần khai báo các thông tin: Ngày phát hành vận đơn, Số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn gom hàng và Vận đơn chủ (Master bill) khai báo trong Bản khai hàng hóa. Theo đó, Tổng cục Hải quan triển khai các yêu cầu kỹ thuật như sau:

- Đối với khai báo Vận đơn gom hàng: Tổng cục Hải quan đã bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, Số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn gom hàng trên giao diện khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Đối với khai báo thông tin Vận đơn chủ (Master bill) trong Bản khai hàng hóa, Tổng cục Hải quan dự kiến sẽ nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

+ Đối với doanh nghiệp sẽ khai báo trên giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia: Tổng cục Hải quan bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, Số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn chủ (Master bill) trong Bản khai hàng hóa.

+ Đối với doanh nghiệp khai báo qua chuẩn thông điệp EDI: Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ nâng cấp để tiếp nhận chuẩn thông điệp EDI D98B. Đề nghị các doanh nghiệp nâng cấp hệ thống để đáp ứng việc gửi thông điệp EDI D98B đến Cổng thông tin một cửa quốc gia. Theo đó trường dữ liệu khai báo thông tin Ngày phát hành vận đơn cho từng Vận đơn chủ (Master bill) trong Bản khai hàng hóa sẽ được khai báo tại chỉ tiêu DTM Date/Time/Period (trang 7,9 của chuẩn thông điệp EDI D98B).

Tổng cục Hải quan đề nghị các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận cho ý kiến đối với nội dung nâng cấp nêu trên cũng như thời gian cần thiết đ các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận thực hiện yêu cầu nâng cấp hệ thống. Ý kiến của các doanh nghiệp đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê HQ) trước ngày 30/9/2017.

Mọi thông tin chi tiết về chuẩn dữ liệu và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về đồng chí Vũ Thế Hoàng - Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan (SĐT: 098.666.987, Email: hoangvt@customs.gov.vn).

Tổng cục Hải quan trân trọng thông báo đ các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP: Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà N
ng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi (để thực hiện);
- Lưu: VT, CNTT (2b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6095/TCHQ-CNTT năm 2017 về nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.327

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79