Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6089/TCHQ-TXNK hồ sơ đề nghị xét lại mã số xác định trước mặt hàng rượu Chamisul Soju 2016

Số hiệu: 6089/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6089/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xem xét lại mã số xác định trước

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH HITEJINRO Việt Nam.
(đ/c: 2501-7 tầng 25 Keangnam Hà Nội Landmark, E6, ĐTM Cầu Giấy, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 21062016/HTJR ngày 21/6/2016 kèm theo Đơn đề nghị xác định trước mã số số 24022016/HTJR ngày 20/6/2016 của Công ty TNHH HITEJINRO Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc xin xác định lại mã số HS cho mặt hàng có tên rượu “Chamisul Soju”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung công văn số 21062016/HTJR của Công ty là đề nghị xác định lại mã số hàng hóa cho mặt hàng “Rượu Chamisul Soju” tại Thông báo xác định trước mã số 3522/TB-TCHQ ngày 27/4/2016 của Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, mẫu hàng hóa kèm theo 21062016/HTJR ngày 21/6/2016 và Đơn đề nghị xác định trước mã số số 24022016/HTJR ngày 20/6/2016 không giống với mẫu hàng hóa đã gửi kèm Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Thông báo 3522/TB-TCHQ 27/4/2016 của Tổng cục Hải quan.

Do vậy, Tổng cục Hải quan trả lại công văn số 21062016/HTJR ngày 21/6/2016 kèm theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số số 24022016/HTJR ngày 20/6/2016 và mẫu cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6089/TCHQ-TXNK ngày 30/06/2016 trả lại hồ sơ đề nghị xem xét lại mã số xác định trước cho mặt hàng có tên rượu “Chamisul Soju” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


967

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!