Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6078/TCHQ-GSQL năm 2013 giải quyết vướng mắc trong việc đưa xe máy, thiết bị phục vụ thi công thủy điện Xêkaman 1 tại nước Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6078/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6078/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết vướng mắc trong việc đưa xe máy, thiết bị phục vụ thi công thủy điện Xêkaman 1 tại nước CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Trả lời công văn số 4453/TCĐBVN-VTPC ngày 04/10/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, đối với các phương tiện vận chuyển phục vụ thi công dự án tại Lào, Cục Hải quan địa phương hiểu phải có giấy phép liên vận theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư 38/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Theo ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại công văn số 4453/TCĐBVN-VTPC ngày 04/10/2013 thì phương tiện vận tải phục vụ thi công của Tổng công ty Sông Đà không hoạt động qua lại biên giới, chỉ lưu hành trong công trường xây dựng thủy điện và thời gian phục vụ thi công trong nhiều năm; kết thúc dự án, tổng công ty mới đưa phương tiện về nước;

Để Hải quan có căn cứ giải quyết thủ tục hải quan theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải có ý kiến khẳng định phương tiện vận tải phục vụ thi công nêu trên không thuộc đối tượng điều chỉnh của điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư 38/2011/TT-BGTVT.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan để Quí cơ quan biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Sông Đà (để biết, thay trả lời cv số 2297/TCT-CLĐT ngày 04/10/2013);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6078/TCHQ-GSQL năm 2013 giải quyết vướng mắc trong việc đưa xe máy, thiết bị phục vụ thi công thủy điện Xêkaman 1 tại nước Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127