Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 607/BTC-TCHQ về hoàn thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 607/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam.

 

Trả lời công văn số 1291/HQHN-KTSTQ ngày 15/06/2012 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu giấy có tờ khai nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ tháng 02/2009 đến tháng 05/2010 của Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 4 Điều 19 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ (nay là khoản 4 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ).

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất nhập kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch có liên quan ... của số nguyên liệu giấy nhập khẩu theo 58 tờ khai từ tháng 02/2009 đến tháng 05/2010 của Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì thực hiện hoàn thế nhập khẩu cho doanh nghiệp.

1. Giá bán nguyên liệu giấy của Công ty CP Mặt trời vàng Việt Nam cho Công ty cổ phần in và bao bì Goldsun, giá bán bao bì carton của Công ty cổ phần in và bao bì Goldsun cho hai Công ty trong khu chế xuất (Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH Kane Pakage) là giá không bao gồm thuế nhập khẩu nguyên liệu giấy nhập khẩu;

2. Số nguyên liệu giấy Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam đề nghị hoàn thuế nhập khẩu thực tế đã thực nộp thuế nhập khẩu và đã được đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu, đã thực xuất khẩu;

3. Số thuế được hoàn xác định trên cơ sở định mức nguyên liệu vật tư thực tế có chứng từ chứng minh để sản xuất hàng xuất khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội (để phối hợp t/h);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ.(16)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 607/BTC-TCHQ về hoàn thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29