Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6057/BTC-CST năm 2019 về thuế xuất khẩu dăm gỗ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6057/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 28/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6057/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu dăm gỗ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH C&P Quảng Ninh
(địa chỉ: KCN Việt Hưng, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4193/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH C&P Quảng Ninh, tham gia về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 14/3/2019, Bộ Tài chính có công văn số 2866/BTC-CST gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, VCCI, các Hiệp hội, ngành hàng về dự thảo Nghị định, sửa đổi bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP , trong đó tại điểm 2.5, mục V dự thảo Tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ điều chnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ từ 2% lên 5%.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trong quá trình tổng hợp các ý kiến tham gia về nội dung dự thảo Nghị định, trong đó có các ý kiến về việc sửa đổi thuế xuất khẩu của mặt hàng dăm gỗ. Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của Công ty TNHH C&P Quảng Ninh đ tng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH C&P Quảng Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính p
hủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, CST(xnk).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6057/BTC-CST năm 2019 về thuế xuất khẩu dăm gỗ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


412
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142