Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6056/TCHQ-GSQL năm 2018 về kiểm dịch đối với hàng cá bào khô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6056/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 16/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6056/TCHQ-GSQL
V/v kiểm dịch đi vi hàng bào khô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: BNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khu mặt hàng cá bào khô, Tổng cục Hi quan gặp vướng mắc, xin trao đổi với quý Bộ như sau:

Ngày 31/8/2018, Cục T y có công văn số 2061/TY-KD gửi Tổng cục Hải quan về việc kiểm dịch nhập khu cá bào khô, trong đó có nêu: tạo điều kin thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Cục Thú y đề nghị Tổng cục Hải quan ch đạo các cơ quan Hi quan cửa khẩu không yêu cầu các doanh nghiệp phải đăng ký kiểm dịch khi nhập khẩu sn phẩm cá bào khô”. Tuy nhiên, ti ng văn, Cục Thú y chưa nêu n cứ pháp lý, lý do đề nghị quan hải quan không yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu.

Để có cơ sở hướng dẫn các Chi cục Hi quan thực hiện, ngày 13/9/2018, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hi quan) có công văn s 2863/0SQL-GQ1 đề nghị Cục Thú y làm rõ căn c, lý do đề ngh cơ quan hi quan cửa khẩu không yêu cu các doanh nghiệp thực hiện kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu dn trên.

Ngày 01/10/2018, Cục Thú y có công văn số 2301/TY-TTr,PG cho biết trong thời gian tới, Cục Thú y s báo cáo B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa mặt hàng là thủy sn chế biến sâu như cá bào khô, được đóng gói sẵn, có nhãn mác theo quy định và có nguy cơ thấp về dịch bệnh ra khi Danh mục động vật, sản phm động vật thuộc diện phải kiểm dịch.

Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Thú y năm 2015 và Bng số HS đối với Danh mục động vật, sản phm động vật thủy sn thuộc diện phải kiểm dịch tại Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư s 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng cá bào khô thuộc Danh mục động vật, sn phẩm động vật thủy sn thuộc diện phải kiểm dịch và phải kiểm dịch khi nhập khẩu. Do vậy, việc Cục Thú y đề nghị cơ quan hải quan không yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhp khẩu là chưa đúng với quy định.

Tổng cục Hi quan nhất trí với tinh thần của Cục Thú y nêu tại công văn, số 2301/TY-TTr,PC về việc đưa các mặt hàng đã chế biến sâu, ít ri ro như mặt hàng cá bào khô ra khi Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch, tuy nhiên cần phải c th hóa quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan hải quan và doanh nghiệp có cơ sở triển khai thực hiện. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan hải quan giải quyết th tục hải quan đi vi mặt hàng cá bào khô nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành. Do vậy, đề ngh Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cục Thú y) ch đạo thực hiện việc kiểm dịch nhanh chóng để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trân trọng./.

(Gửi kèm công văn s 2061/TY-KD ngày 31/8/2018 và công văn số 2301/TY-TTr,PC ngày 01/10/2018 của Cục Thú y)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
-
u: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6056/TCHQ-GSQL năm 2018 về kiểm dịch đối với hàng cá bào khô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


272

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253