Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6055/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6055/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006

Kính gửi

- Công ty TNHH Toc Việt Nam
(Ấp 1, xã Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương)
- Cục hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 2510/CV-2006 ngày 25/10/2006 của Công ty TNHH TOC Việt Nam về đề nghị được ân hạn nộp thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo tra cứu trên Hệ thống QLRR thì Công ty TNHH TOC, mã số thuế 3700577158 từng bị nợ thuế quá 90 ngày tờ khai 1707/NSX ngày 20/12/2004 tại Cục Hải quan Bình Dương với số tiền 102.222 đồng Công ty đã nộp tiền ngày 16/1/2006. Theo quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì Công ty không được hưởng ân hạn thuế.

Tuy nhiên, xét thấy sai sót trên không phải là cố ý và công ty đã khắc phục hậu quả ngay sau khi phát hiện ra sơ suất của mình, do đó để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất xuất khẩu, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra, đối chiếu nếu Công ty TNHH TOC luôn chấp hành tốt pháp luật từ trước tới nay không vi phạm, chỉ từng bị nợ thuế quá hạn đối với tờ khai 1707/NSX nêu trên và không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các tờ khai khác, thì cho phép Công ty được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6055/TCHQ-KTTT ngày 11/12/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!