Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6052/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6052/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế rượu vang nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi : Đại sứ quán Cộng hòa Achentina tại CHXHCN Việt Nam

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Cộng hòa Achentina và trân trọng phúc đáp công hàm EVIET/OROF-V Nro. 75/2006 ngày 29/11/2006 của Đại sứ quán về việc xác định giá tính thuế lô hàng 2150 thùng rượu vang đỏ nhập khẩu và làm thủ tục tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính theo đó: Trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam cơ bản được xác định theo trị giá giao dịch, trường hợp không đủ điều kiện để xác định trị giá theo phương pháp trị giá giao dịch, thì trị giá tính thuế được xác định theo các phương pháp kế tiếp, phù hợp với nguyên tắc của Hiệp định trị giá GATT.

Về kiến nghị của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại việc áp giá tính thuế lô hàng 2150 thùng rượu vang đỏ nhập khẩu trên tinh thần tuân thủ đúng các nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá của Hiệp định trị giá GATT, đảm bảo đúng chế độ quy định, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan xin gửi tới Đại sứ quán Cộng hòa Achentina tại CHXHCN Việt Nam lời chào trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Hạnh Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6052/TCHQ-KTTT ngày 11/12/2006 của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế rượu vang nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.503

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!