Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6010/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6010/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 30/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6010/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Qua công tác kiểm tra dữ liệu trên Hệ thống GTT01 Tổng cục Hải quan thấy việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện đúng quy định; Cụ thể; Giá khai báo thấp hơn dữ liệu giá trong danh mục quản lý rủi ro cấp Tổng cục nhưng không đánh dấu nghi vấn để tổ chức tham vấn và xác định trị giá tính thuế. Ví dụ;

Tờ khai số 129681/NKD ngày 18/10/2012 tại Chi cục Hải quan Cảng Cát Lái, nhập khẩu mặt hàng cánh gà đông lạnh, xuất xứ Brazil có giá khai báo 2,00usd/kg, thấp hơn mức giá kiểm tra 2,75usd/kg tại danh mục kèm theo công văn số 5486/TCHQ-TXNK ngày 10/10/2012.

Tờ khai số 129930/NKD ngày 18/10/2012 tại Chi cục Hải quan Cảng Cát Lái, nhập khẩu mặt hàng đầu cá hồi đông lạnh, xuất xứ Anh có giá khai báo 590usd/lần, thấp hơn mức giá kiểm tra 1.260usd/tấn tại danh mục kèm theo công văn 5486/TCHQ-TXNK ngày 10/10/2012.

Tờ khai 129759/NKD ngày 19/10/2012 tại Chi cục Hải quan Cảng Cát Lái, nhập khẩu lô hàng đùi gà 1/4, xuất xứ Mỹ có giá khai báo 0,89999usd/kg thấp hơn mức giá kiểm tra 1,4usd/kg tại danh mục kèm theo công văn số 5486/TCHQ-TXNK ngày 10/10/2012.

Căn cứ Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính và quy trình ban hành kèm theo Quyết định 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011 và các văn bản hướng dẫn về giá của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Xem xét lại việc xác định dấu hiệu nghi vấn tại các tờ khai nhập khẩu nêu trên và rà soát các trường hợp tương tự khác còn thời hạn tham vấn để thực hiện việc tham vấn và xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

2/ Chấn chỉnh ngay không để tái diễn việc không xác định dấu hiệu nghi vấn đối với các lô hàng có mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá, dẫn đến việc chấp nhận trị giá khai báo thấp, bất hợp lý, gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

3/ Báo cáo kết quả thực hiện điểm 1 và 2 nêu trên, về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 05/11/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6010/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.991

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64