Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5995/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu và hàng hóa vào ra CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5995/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 5995/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu và hàng hóa vào ra CFS

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Kintetsu World Express VN
(51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 1709/KWE ngày 17/09/2009 của Công ty TNHH Kintetsu World Express VN v/v ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và hướng dẫn tại điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì các quy định trên không hạn chế “cửa khẩu xuất”, “cửa khẩu nhập” là đường biển, đường không hay đường bộ khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu. Do đó, nếu doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu để chuyển cửa khẩu qua một cửa khẩu đường bộ thì sẽ được làm thủ tục như đối với cửa khẩu đường biển, đường không nếu hàng hóa đó đáp ứng yêu cầu được chuyển cửa khẩu.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào, ra CFS, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5995/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu và hàng hóa vào ra CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142