Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 599/GSQL-GQ2 năm 2017 hướng dẫn sử dụng mã loại hình và lập BCQT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 599/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn sử dụng mã loại hình & lập BCQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH CJ.Union Vina.
(Địa chỉ: Thôn Liêu Xá, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 08/CV.CJ ngày 07/03/2017 của Công ty TNHH CJ.Union Vina về đề nghị hướng dẫn sử dụng mã loại hình và việc lập BCQT đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc sử dụng mã loại hình cho việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất trả sản phẩm gia công, đề nghị Công ty căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan (gửi kèm).

Theo đó, khi nhập khẩu nguyên liệu vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài (bao gồm cả phần nguyên liệu, vật tư do Công ty tự cung ứng cho hoạt động gia công theo thỏa thuận tại HĐGC) khai mã loại hình là E21, khi xuất sản phẩm gia công khai mã loại hình là E52.

Riêng đối với nguyên liệu, vật tư nhập theo loại hình SXXK trước khi ký kết hợp đồng gia công, nếu được thỏa thuận bên nhận gia công sử dụng nguyên liệu, vật tư này cung ứng cho HĐGC thì đề nghị Công ty căn cứ quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Về báo cáo quyết toán:

Về báo cáo quyết toán nguyên phụ liệu của tổ chức, cá nhân thực hiện hp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại điểm a.2 Khoản 3 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 599/GSQL-GQ2 năm 2017 hướng dẫn sử dụng mã loại hình và lập BCQT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


489
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116