Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 599/GSQL-GQ2 năm 2019 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 599/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 05/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tc hải quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2019

 

Kính gi: Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam.
(Đ/c:
Lô III/21 Đường 19/5A KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM)

Trả li ng văn số CJ-CV/2019-001 ngày 02/01/2019 của Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam hỏi đáp về hạn ngạch thuế quan, chính sách thuế nhập khẩu và thủ tục nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và Điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm.

2.Về chính sách thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu:

Đề nghị Công ty căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì được miễn thuế và Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu để thực hiện.

3. Về hạn ngạch thuế quan hàng hóa nhập khẩu

Trong số các nguyên liệu nhập khẩu gồm đường tinh luyện, sữa bột tách béo, bột whey, dextrin, sorbitol, maltitol, bột cacao, bột dầu thực vật để sản xuất sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài của Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam thì chỉ mặt hàng đường tinh luyện là đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn thuộc nhóm 17.01 thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Mức thuế nhập khẩu trong và ngoài hạn ngạch thuế quan của mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 được quy định cụ thể tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính ph.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định dẫn trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 599/GSQL-GQ2 năm 2019 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


315

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75