Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5954/TCHQ-GSQL về thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5954/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 5954/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 1664/HQLS-TXNK ngày 10/9/2010 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về vướng mắc thanh khoản hợp đồng gia công hàng may mặc của Công ty CP Zen E, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo qui định tại khoản 3, Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì trong thời gian tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Căn cứ qui định trên, trên cơ sở hồ sơ thanh khoản do doanh nghiệp nộp, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đối chiếu toàn bộ số liệu của 02 hợp đồng gia công với hồ sơ lưu tại cơ quan Hải quan (gồm các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, các tờ khai xuất khẩu sản phẩm) có xác nhận thực xuất), định mức, các biểu bảng thanh khoản); thực hiện thanh khoản đối với phần nguyên liệu đã nhập, đã xuất tương ứng; tính thuế, ấn định thuế đối với phần nguyên phụ liệu còn tồn, máy móc, thiết bị (nếu có) và triển khai biện pháp truy tìm, đề nghị Giám đốc doanh nghiệp nộp đầy đủ thuế theo qui định. Trường hợp cần thiết cần phối hợp với cơ quan Công an để truy tìm Giám đốc doanh nghiệp.

Nếu quá thời hạn nộp thuế mà doanh nghiệp không nộp thuế thì áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo qui định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5954/TCHQ-GSQL về thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


925

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146