Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5946/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với thực phẩm nhập khẩu

Số hiệu: 5946/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 20/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5946/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với thực phẩm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thống nhất việc làm thủ tục hải quan đối với những mặt hàng theo quy định tại Quyết định số 2027/2001/QĐ-BYT ngày 30/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm” và các công văn số 1125/QLTP-ĐK ngày 20/10/2003 và số 1203/QLTP-ĐK ngày 06/11/2003 của Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế, đồng thời giải quyết các vướng mắc về vấn đề này theo báo cáo của Hải quan của 1 số địa phương, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các loại thực phẩm nhập khẩu (trừ các sản phẩm nêu tại Điểm 2, Điểm 3 dưới đây) khi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan phải xuất trình bản chính và nộp bản sao Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh  an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 3a hoặc 3b kèm Quyết định 2027 dẫn trên) và Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 kèm Quyết định 2027 dẫn trên) đã được Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố xác nhận. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu không phải là tổ chức, cá nhân đứng tên trên Phiếu tiếp nhận nêu trên thì phải xuất trình bản chính và nộp bản sao văn bản đồng ý cho phép sử dụng của tổ chức, cá nhân công bố. Khi kiểm tra thực tế hàng hoá, công chức hải quan đối chiếu với Phiếu tiếp nhận, nếu sản phẩm nhập khẩu phù hợp về tên, các chỉ tiêu cảm quan đã được công bố thì làm thủ tục thông quan, không trưng cầu giám định để xác định thuốc hay thực phẩm.

2. Các sản phẩm thay thế sữa mẹ nhập khẩu, khi làm thủ tục hải quan doanh nghiệp phải xuất trình bản chính, nộp bản sao Bản đăng ký chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế xác nhận.

3. Thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến bao gói đơn giản tiêu thụ trong 24 giờ và các thực phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh (viện trợ, quà biếu, triển lãm, nghiên cứu) không thuộc diện phải công bố hoặc đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, khi làm thủ tục nhập khẩu thì tổ chức, cá nhân không phải nộp hoặc xuất trình các chứng từ nêu tại Điểm 1 và 2 trên đây.

4. Thực phẩm đã công bố hoặc đăng ký chất lượng theo quy định của Bộ Y tế nếu thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, kiểm dịch vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5946/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với thực phẩm nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116