Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 593/GSQL-GQ2 năm 2019 về sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu ngoài nhà máy do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 593/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 04/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/GSQL-GQ2
V/v sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu ngoài nhà máy

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH FUJI XEROX Hải Phòng
(Số 1 Đường số 9, Khu ĐTCN&DV VSIP HP, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Phúc đáp công văn số 20190131/FXHP-PM-IEM ngày 31/01/2019 của Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng hỏi về việc sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu ngoài nhà máy của doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc đưa nguyên liệu ra ngoài nhà máy của DNCX

- Căn cđiểm c khoản 4 Điều 2, khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế và quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ khoản 1 Điều 30, khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

- Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định khác.

Như vậy, theo quy định pháp luật, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Thủ tục đưa nguyên liệu ra ngoài nhà máy của Công ty cần căn cứ thực tế tại hợp đồng ký kết giữa Công ty và đi tác đ xác định bản chất của hoạt động. Trường hợp là quan hệ mua bán, trao đổi, Công ty cần thực hiện thủ tục hải quan theo quy định pháp luật.

2. Về tiêu hủy nguyên liệu của DNCX

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64, khoản 7 Điều 75, Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung tại khoản 42, khoản 51, khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhp khu nguyên liệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu hủy. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra. Cơ quan hải quan giám sát trực tiếp việc tiêu hủy và giám sát đến khi hàng hóa thực tiêu hủy theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện. Trường hợp có phát sinh vướng mc đề nghị liên hệ Chi cục quản lý để được hướng dẫn cụ th./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 593/GSQL-GQ2 năm 2019 về sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu ngoài nhà máy do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155