Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5926/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5926/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 09/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5926/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 1711/HQLC-NV ngày 25/9/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan về việc xuất khẩu hàng hóa thuộc loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương thì "Hàng hóa xuất khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành được phép xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu".

2. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của liên Bộ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 thì trường hợp hàng hóa theo hợp đồng thương mại và phi thương mại của nước thứ ba hoặc của nước có chung biên giới muốn xuất, nhập qua cửa khẩu phụ hoặc điểm thông quan nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu thì chủ hàng hoặc người đại diện phải có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh biên giới ra quyết định cho phép nếu việc thông quan đó hội đủ các tiêu chí sau: Phải có lực lượng chức năng chuyên ngành Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch; quyết định này chỉ áp dụng cho từng lô hàng, từng hợp đồng và có thời hạn; quyết định được gửi cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan.

Căn cứ quy định trên, hàng gia công, sản xuất xuất khẩu được xuất khẩu qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai nghiên cứu kỹ các quy định trên để giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuộc diện phải xin phép cơ quan có thẩm quyền thì hướng dẫn doanh nghiệp xin phép các cơ quan này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5926/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.882
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37