Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5925/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá hải quan đối với mặt hàng than củi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5925/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5925/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sindora.
(Đ/
c: L8-Lô 21 KĐT Chùa Hà Tiên, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được nhận được công văn số 9329/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Sindora, theo đó Công ty không đồng ý với mức giá ấn định sau kiểm tra sau thông quan của Chi cục Hải quan Hòa Lạc - Cục Hải quan TP. Hà Nội đối với mặt hàng than củi xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá khai báo trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan: theo quy định tại Điều 25, Điều 142, Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 15/6/2018), theo quy định tại khoản 14, khoản 73, khoản 74 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 15/6/2018).

Căn cứ các quy định nêu trên, để xử lý vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hà Ni thực hiện rà soát kết luận kiểm tra sau thông quan của Chi cục Hải quan Hòa Lạc - Cục Hải quan TP. Hà Nội và làm việc cụ thể với Công ty để làm rõ và xử lý nội dung vướng mắc của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sindora được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ
công khai trên Cng thông tin điện tử CP);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để tổng hợp);
- Lưu: VT, TXNK (D.Hoa - 3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5925/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá hải quan đối với mặt hàng than củi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58