Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 592/GSQL-GQ2 năm 2019 về loại hình tờ khai cho thuê tài chính do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 592/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 04/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/GSQL-GQ2
V/v loại hình tờ khai cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam
(KCN Bá Thiện, xã Bá Hiếu, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

Phúc đáp công văn số 09012019 CV-TN ngày 20/01/2019 của Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam về vướng mắc trong khai báo tờ khai cho thuê tài chính, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục giao nhận hàng hóa giữa DNCX và công ty cho thuê tài chính: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 61 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, theo đó, tờ khai xuất khẩu sử dụng mã loại hình B13; tờ khai nhập khẩu sử dụng mã loại hình E13.

- Về khai báo chỉ tiêu phương thức thanh toán trên tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ: Công ty căn cứ Điều 3 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/05/2014 của Chính phủ; hướng dẫn tại công văn số 11190/BTC-TCHQ ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính (nay là khoản 61 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính); hướng dẫn tại điểm 1.43 mục 2 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện.

- Về kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ: Căn cứ khoản 3 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì tờ khai hải quan điện tử được phân luồng căn cứ các tiêu chí phân loại mức độ rủi ro. Công ty cần thực hiện thủ tục tương ứng theo kết quả phân luồng trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện. Trường hợp có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục quản lý để được hướng dẫn cụ thể./.khoản 2 Điều 94 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 592/GSQL-GQ2 năm 2019 về loại hình tờ khai cho thuê tài chính do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


334

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97