Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5916/TCHQ-TXNK xác định lại mã số HS 2016

Số hiệu: 5916/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5916/TCHQ-TXNK
V/v xác định lại mã số HS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP.H Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 67/HQQNa-KTSTQ ngày 19/1/2016 và số 0633/HQQNa-KTSTQ ngày 17/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đề nghị xác nhận lại mã HS của mặt hàng Contractubex gel của Công ty Thương mại- Dược- Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã có thông báo kết quả phân loại s 717/TB-TCHQ ngày 28/01/2015 đối với tờ khai hải quan số 346/NKD01 ngày 8/01/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Cửa khẩu SBQT Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.H Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì trường hợp Công ty không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì Công ty thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Đ nghị Cục Hải quan TP.H Chí Minh chỉ đạo, kiểm tra, xác định mặt hàng trên còn lưu mẫu thì gửi mẫu đi giám định chuyên ngành. Trường hợp không còn mẫu lưu và doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng trên thì tổ chức lấy mẫu gửi giám định chuyên ngành theo đúng quy định. Trong đó yêu cầu cơ quan giám định chuyên ngành xác định cụ thể mặt hàng là thuốc hay mỹ phẩm có tính dược phm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.H Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5916/TCHQ-TXNK ngày 27/06/2016 xác định lại mã số HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


896

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!