Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 591/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu D cho lô hàng xăng dầu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 591/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc về C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng Công ty Dầu Việt Nam
(Số 1-5 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1801/DVN-KDSPD ngày 14/3/2017 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam vướng mắc liên quan đến thời điểm nộp C/O mẫu D cho lô hàng xăng dầu nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến thời điểm nộp C/O cho các hàng hóa nhập khẩu thuộc hoạt động điều tiết, Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại công văn số 3109/BTC-TCHQ ngày 9/3/2017. Đề nghị Tổng Công ty tham khảo nội dung công văn số 3109/BTC-TCHQ để có thông tin cụ thể.

2. Đối với các hàng hóa nhập khẩu thuộc hoạt động điều tiết đăng ký tờ khai trước ngày 9/3/2017 được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và 13959/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính.

3. Đối với kiến nghị liên quan đến việc nộp bổ sung C/O số tham chiếu ID2016-0277985 ngày 17/10/016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền và sẽ có trả lời cụ thể sau.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Công ty được biết./.

(Đính kèm công văn số 3109/BTC-TCHQ ngày 9/3/2017)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GQ4(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 591/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu D cho lô hàng xăng dầu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


294
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10