Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5909/TCHQ-GSQL về nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu lá thuốc lá từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5909/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5909/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu lá thuốc lá từ Campuchia

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 918/HQTN-NV ngày 28/7/2011 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu lá thuốc lá từ Campuchia, trên cơ sở ý kiến trả lời của Bộ Công Thương tại công văn số 9192/BCT-XNK ngày 04/10/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Tây Ninh căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3814/VPCP-KTTH ngày 09/6/2011 chấp nhận đề xuất của Bộ Công Thương “cho phép khấu trừ 1.615 tấn thuốc lá khô Campuchia đã xuất khẩu sang Việt Nam trong tháng 3, 4, 5, 6 năm 2010 vào hạn ngạch ưu đãi Việt Nam dành cho Campuchia năm 2010 theo như đề nghị của Bộ Thương mại Campuchia” để thực hiện việc khấu trừ 1.615 tấn lá thuốc lá khô từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam trong các tháng 3, 4, 5, 6/2010 tương ứng với các tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong tháng 3, 4, 5, 6/2010 vào hạn ngạch thuế quan năm 2010 theo Thông tư số 37/2010/TT-BCT ngày 02/12/2010 của Bộ Công Thương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5909/TCHQ-GSQL về nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu lá thuốc lá từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122