Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5907/TCHQ-GSQL về đăng ký định mức do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5907/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5907/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký định mức

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH NL
(Địa chỉ: 60/1, khu 10B thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

 

Trả lời công văn số 01-08/XGC ngày 06/11/2011 của Công ty TNHH NL về vướng mắc thời điểm đăng ký định mức của hợp đồng gia công 08/HDGC/2011 ngày 10/8/2011 ký với khách hàng Brilliant Goldsmiths Canada gia công mặt hàng đồ nữ trang bằng vàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến đề nghị của Công ty để nghiên cứu xem xét tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Trong khi chưa có hướng dẫn khác, đề nghị Công ty thực hiện việc thông báo định mức theo quy định tại khoản 2 Điều 9 và điều chỉnh định mức quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Cần Thơ;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5907/TCHQ-GSQL về đăng ký định mức do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.077
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251