Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5901/TCHQ-TXNK thuế hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa 2016

Số hiệu: 5901/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5901/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với hàng hóa NK từ DNCX vào thị trường nội địa

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bắc Ninh;
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
(KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

 

Trả lời công văn số 0204/16-FIN/SEV ngày 18/4/2016 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (doanh nghiệp chế xuất) đề nghị hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với nguyên liệu, linh kiện của doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu vào thị trường nội địa để phục vụ cho hoạt động bảo hành trong nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 Luật này;

Căn cứ Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT, Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp với cơ quan thuế nội địa thực hiện kiểm tra tờ khai hải quan; sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định giá bán nguyên liệu, linh kiện của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cho doanh nghiệp nội địa để phục vụ hoạt động bảo hành không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT thì cơ quan Hải quan hoàn trả số tiền thuế đã nộp cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về xử lý tiền thuế nộp thừa, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp nội địa kê khai bổ sung, nộp các loại thuế đối với hàng nhập khu theo quy định. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp nội địa kê khai thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế nội địa để khấu trừ/hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bắc Ninh, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Cục GSQL;
- Vụ PC (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK (3)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5901/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2016 về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


980

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!