Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 590/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 590/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 1603/2017/HVN/D ngày 16/3/2017 của Công ty Honda Việt Nam phản ánh Chi cục hải quan Vĩnh Phúc thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội không chấp nhận tính hợp lệ các C/O mẫu D có số tham chiếu ID2011-0098932 ngày 19/7/2011; ID2011-0169951 ngày 10/11/2011; ID2011-0192907 ngày 20/12/2011 và ID2012-0106354 ngày 18/6/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để có căn cứ trả lời doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo quá trình xử lý và gửi hồ sơ liên quan đến vướng mắc trên đến Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) trước ngày 31/3/2017.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Honda Việt Nam (để biết) (Đ/c: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc);
- Lưu: VT, GQ4(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 590/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


286
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49