Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5889/VPCP-KTTH năm 2017 về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Văn phòng chính phủ ban hành

Số hiệu: 5889/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 07/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5889/VPCP-KTTH
V/v công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 43/BC-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan liên quan tập trung thực hiện việc rà soát bất cập trong quy định về thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5621/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính, Bộ quản lý chuyên ngành liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sửa đổi các quy định về phí kiểm tra chuyên ngành, điện tử hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo đúng quyết nghị của Chính phủ tại Điểm d Khoản 1 Mục III Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và việc bỏ quy định chứng nhận hợp quy theo từng lô hàng nhập khẩu và theo người nhập khẩu tại văn bản số 43/BC-BTC nêu trên; trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định tại Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành thuộc các lĩnh vực của các bộ quản lý chuyên ngành.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Bản chụp văn bản số 43/BC-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính gửi kèm theo)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đ
ình Huệ, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, Cục KSTT, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5889/VPCP-KTTH năm 2017 về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242