Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5886/TCHQ-PC năm 2013 trả lời vướng mắc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5886/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5886/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3375/HQHCM-CBLXL đề ngày 26/9/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xem xét cụ thể vụ việc có thuộc trường hợp giải trình để có cơ sở xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt hay không được quy định tại Điều 61, khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào các quy định nêu trên, các hành vi vi phạm cụ thể trong Nghị định 97/2007/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP) để xem xét thực hiện việc xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định.

Việc chuyển hồ sơ, xử lý vụ việc có dấu hiệu hình sự được thực hiện theo các quy định tại Điều 62, Điều 63, khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính và sử dụng mẫu quyết định (MQĐ 20) ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC để thực hiện. Vì vậy, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào các quy định nêu trên và kết luận về nội dung vụ việc của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để thực hiện việc xử lý, xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự giải quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào các quy định trên, đối chiếu với vụ việc cụ thể để xem xét thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5886/TCHQ-PC năm 2013 trả lời vướng mắc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7