Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5886/TCHQ-GSQL về tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu phụ Bát Xát do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5886/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5886/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu phụ Bát Xát

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 37/TT/HD ngày 10/11/2011 và công văn số 39/TT/HĐ ngày 18/11/2011 của Công ty TNHH TM Hoàng Đại về việc tái xuất lô hàng đường tinh luyện đã tạm nhập theo tờ khai hải quan số 1077/NK/NTX/B033 ngày 11/11/2011 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 10193/BCT-TMMN ngày 03/11/2011 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 đã nêu rõ “Loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất không quy định tại các văn bản này”. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; điểm 4.2.b mục B, phần III và điểm 2, phần V Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); điểm đ, mục 2, phần III Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của liên Bộ Công Thương-Tài chính-Giao thông vận tải-Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Y tế-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; và Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đồng ý cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Đại được tái xuất lô hàng đường tinh luyện (đã tạm nhập theo tờ khai 1077/NK/NTX/B033 ngày 11/11/2011 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, số lượng 438 tấn) qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai để chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Bát Xát giải quyết thủ tục tái xuất lô hàng đường tinh luyện nói trên của Công ty TNHH TM Hoàng Đại qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM Hoàng Đại
(Khóm I, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5886/TCHQ-GSQL về tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu phụ Bát Xát do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.025
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122