Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5880/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5880/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5880/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng tờ khai

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5880/TCHQ-GSQL NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004

Kinh gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thống nhất trong việc khai báo và làm thủ tục hải quan, đối với hàng viện trợ; hàng tham dự hội chợ, triển lãm khi làm thủ tục xuất nhập khẩu. Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc sử dụng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

1. Sử dụng mẫu tờ khai:

- Hàng hóa viện trợ; hàng hóa xuất khẩu tham gia hội chợ, triển lãm sử dụng tờ khai HQ/2002-XK;

- Hàng hóa viện trợ; hàng hóa nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm sử dụng tờ khai HQ/2002-NK

2. Hướng dẫn cách ghi trên tờ khai:

- Cách ghi số đăng ký tờ khai của công chức hải quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đăng ký tờ khai ví dụ: tờ khai xuất khẩu số 100 và nhập khẩu số 101 lọai hình viện trợ được làm thủ tục tại cảng khu vực I tp. Hồ chí Minh được ghi như sau:

+ Số tờ khai xuất khẩu: 100/XK/VT/KVI

+ Số tờ khai nhập khẩu: 101/NK/VT/KVI

- Hướng dẫn người khai hải quan khai đánh dấu (V) vào ô trống ở tiêu thức 5 và ghi lọai hình xuất khẩu hay nhập khẩu bên cạnh ô trống trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu hay nhập khẩu (hàng viện trợ ghi là: VT; hàng hội chợ ghi là: HC; hàng triển lãm ghi là: TL)

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp .. nếu không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số doanh nghiệp thì ghi "MÃ SỐ THUẾ" được cơ quan thuế cấp tại giấy "THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ" của đơn vị vào ô tương ứng tại các Mục 1, 2,3, 4 của tờ khai dẫn trên (theo hướng dẫn tại Điểm 3 Công văn số 5022/TCHQ-CNTT ngày 20/10/2004)

3. HIệu lực:

Công văn này không tách rời hướng dẫn (phụ lục: 1, 2A&2B) kèm Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục Hải quan và thống nhất thực hiện từ ngày 01/01/2005.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phổ biến tổ chức thực hiện trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì đề xuất ý kiến, báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để nghiên cứu hướng dẫn xử lý./.

 

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5880/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958
DMCA.com Protection Status