Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5858/TCHQ-GSQL năm 2013 sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5858/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5858/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1863/HQĐNa-GSQL ngày 19/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan, trong thời gian chờ Tổng cục Hải quan nâng cấp phần mềm quản lý kho ngoại quan đang triển khai theo hướng tập trung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tiếp tục sử dụng Chương trình quản lý kho ngoại quan đã thực hiện tại các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hoàn thiện và bổ sung các chức năng mới theo chương trình của Tổng cục Hải quan; nâng cấp chương trình đang sử dụng tại đơn vị đảm bảo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan trên địa bàn. Đồng thời nghiên cứu chuẩn bị sẵn phương án chuyển đổi dữ liệu, kết nối với chương trình phần mềm quản lý kho ngoại quan của Tổng cục khi phát triển mở rộng mô hình quản lý phần mềm cấp Tổng cục trong giai đoạn tới.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5858/TCHQ-GSQL năm 2013 sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60