Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5851/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 14/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5851/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với ô tô tải tự đổ có trọng tải tối đa 15 tấn

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước Thành phố
(Số 3 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

 

- Trả lời công văn số 3620/QLCL-E-CV ngày 29/10/2008 của Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TP Hồ Chí Minh về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với ô tô tải tự đổ có trọng tải tối đa 15 tấn thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.6, Mục I, phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì: hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Đối với phương tiện vận tải phải có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. Trường hợp không được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận là phương tiện vận tải chuyên dùng thì không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm 1.4, Mục II, Phần A Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; thì: phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyển công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Trường hợp nếu dự án thực hiện theo Hiệp định quốc tế; tại Hiệp định có điều khoản thoả thuận miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho dự án thì thực hiện theo quy định tại Hiệp định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước thành phố biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để được xem xét giải quyết về chính sách thuế hàng nhập khẩu theo quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5851/TCHQ-KTTT ngày 14/11/2008 về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với ô tô tải tự đổ có trọng tải tối đa 15 tấn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220