Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5849/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5849/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5849/TCHQ-KTTT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỦ TỤC HỒ SƠ XỬ LÝ HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Công văn số 1482/TC-TCT ngày 11/4/2000 và Công văn số 11842 TC-TCT ngày 10/12/2001 của Bộ Tài chính; Công văn số 1092/NHNN-QLNH ngày 6/9/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục hồ sơ xử lý hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu như sau:
Khi nộp hồ sơ xin hoàn thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng nhập khẩu, ngoài thủ tục hồ sơ theo quy định tại điểm g, khoản 1, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải gửi kèm bản kê chứng từ giải trình thanh toán lô hàng xuất khẩu và bản photocopy các chứng từ thanh toán có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.

Đối với các trường hợp thanh toán bằng USD (đô la Mỹ) tiền mặt, doanh nghiệp phải xuất trình giấy phép của Ngân hàng Nhà nước về việc cho thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu. Các cơ quan sau đây có thẩm quyền cấp giấy phép cho thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu:

- Ở Trung ương: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Ở địa phương: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện xem xét giải quyết thủ tục hoàn thuế cho đối tượng trên, kiểm tra kỹ hợp đồng ngoại thương ký với phía nước ngoài của các doanh nghiệp, nếu trên hợp đồng có điều khoản thanh toán bằng tiền mặt và doanh nghiệp xuất trình được giấy phép của ngân hàng nhà nước thì xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục hải quan tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện. Đồng thời niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ xét hoàn thuế nhập khẩu cho đối tượng hàng hoá trên đúng quy định.

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thủ tục hồ sở xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122