Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5839/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5839/TCHQ-GSQL
V/v: thanh khoản tờ khai hàng SXXK

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi :

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk
Đ/c: 36-38 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1559/CV-CTS.CƯĐV/06 ngày 14/10/2006 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk về đề nghị được đưa vào thanh khoản một phần số lượng sản phẩm xuất khẩu đã có chứng từ thanh toán của tờ khai xuất khẩu số 8718/XK/SXXK/HGC ngày 18/5/2005, một phần số lượng sản phẩm còn lại của tờ khai xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán được thanh khoản sau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Để tạo điều kiện thuận lợi co Công ty, tránh việc tồn đọng trên tài khoản tạm thu, Tổng cục Hải quan chấp thuận đề nghị của Công ty:

a. Cho phép Công ty được làm thủ tục thanh khoản, không thu thuế đối với số nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tương ứng với số lượng sản phẩm đã có chứng từ thanh toán của tờ khai xuất khẩu số 8718/XK/SXXK/HGC ngày 18/5/2005 với điều kiện Công ty phải cung cấp được văn bản tranh chấp giữa Công ty với phía IRắc.

Sau khi ra quyết định không thu thuế, đơn vị Hải quan làm thủ tục thanh khoản phải ghi cụ thể vào tờ khai xuất khẩu (bản lưu Hải quan và bản lưu người khai hải quan) số thuế đã xử lý không thu, số lượng sản phẩm đã đưa vào thanh khoản.

b. Phần số lượng sản phẩm còn lại của tờ khai xuất khẩu số 8718/XK/SXXK/HGC, Công ty nộp thuế và được hoàn lại thuế khi phía IRắc thanh toán hết.

2. Về hồ sơ và thủ tục thanh khoản: Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ;
- Vụ KTTT;
- Cục HQ TP. HCM;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5839/TCHQ-GSQL ngày 29/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản tờ khai hàng SXXK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.139

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!