Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5829/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5829/TCHQ-GSQL
V/v: áp dụng tiêu chuẩn chất lượng mới đối với xăng dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi : Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư (Petec)

Trả lời công văn số 9040/PTC-KDXD ngày 10/11/2006 của Quý công ty về việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng mới đối với xăng dầu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các Chi cục Hải quan trong quá trình làm thủ tục cho xăng dầu nhập khẩu, chỉ có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan có chức năng kiểm tra đối với xăng dầu nhập khẩu.

Việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng xăng dầu mới từ ngày 01/01/2007 đối với xăng dầu được lưu thông trong nước và việc áp dụng cụ thể 2 loại tiêu chuẩn đối với dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh khác nhau thuộc chức năng của cơ quan quản lý chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Khoa học và Công nghệ).

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Lưu: VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5829/TCHQ-GSQL ngày 29/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng mới đối với xăng dầu nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!