Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5826/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5826/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5826/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1465/HQHT-NV ngày 11/9/2013 của đơn vị về thủ tục tạm nhập, tái xuất máy móc, thiết bị thực hiện dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 7461/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2010 trả lời đơn vị, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn chung về kiểm tra chất lượng đối với máy móc, thiết bị tạm nhập để thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; máy móc, thiết bị hướng dẫn tại công văn này không bao gồm xe máy chuyên dùng tạm nhập khẩu.

Trường hợp xe máy chuyên dùng tạm nhập khẩu để thi công công trình của các doanh nghiệp đầu tư, liên doanh nước ngoài không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, do đó phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 và các Thông tư sửa đổi, của Bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất: cần phải thực hiện kiểm soát theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ (về tăng cường quản lý kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ máy móc thiết bị của doanh nghiệp), Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ (về tạm ngừng nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do các nước công bố loại bỏ) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ có liên quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu kỹ các văn bản quy định hiện hành và hướng dẫn của Tổng cục để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5826/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69