Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5820/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5820/TCHQ-GSQL
V/v: kinh doanh chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006

Kính gửi : Công ty TNHH phát triển công nghệ Sao Sáng

Trả lời công văn số 6271/CV ngày 14/11/2006 của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Sao sáng về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các cơ quan quản lý các cấp về kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa gồm:

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ (Điều 15) quy định chi Tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Tài chính (Điểm V) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

- Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính (Điểm XV, Mục 2, phần B) hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

2) Các chứng từ, giấy tờ cần thiết xuất trình cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục chuyển khẩu:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại nhưng không tính thuế và thu thuế. Theo đó, các chứng từ, giấy tờ phải nộp và xuất trình cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thực hiện theo quy định tại Điểm II, Mục 1, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, nếu hàng chuyển khẩu được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam thì không phải làm thủ tục hải quan.

3) Các giấy tờ, chứng từ Công ty được lưu giữ sau khi hoàn thành thủ tục chuyển khẩu hàng hóa là Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (HQ/2002-NK) và các giấy tờ yêu cầu xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu với bản sao.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Sao sáng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5820/TCHQ-GSQL ngày 29/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc kinh doanh chuyển khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.888

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!