Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5809/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5809/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006

Kính gửi

- Công ty Dược – TTBYT Bình Định
(489 Nguyễn Thái Học – Quy Nhơn – Bình Định)
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 1054/CV ngày 15/9/2006 của Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định hiện có nợ thuế truy thu của các lô hàng xe máy Honda ES150 thuộc các tờ khai số 42/NKD, 43/NKD ngày 28/6/2002, 65/NKD ngày 17/7/2002 tại Cục Hải quan Quảng Ngãi.

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; căn cứ mục IV phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định đăng ký kế hoạch nộp trả số nợ thuế truy thu của các tờ khai nêu trên với Cục Hải quan Quảng Ngãi; đồng thời có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số nợ thuế truy thu đó. Trên cơ sở cam kết của Công ty, Cục Hải quan Quảng Ngãi xem xét cho Công ty được nộp chậm số nợ thuế truy thu của các tờ khai nêu trên. Trong thời gian nộp chậm số nợ thuế truy thu, Công ty phải nộp 0,1% số tiền chậm nộp cho mỗi ngày nộp chậm.

Trước mắt, để tránh chi phí lưu kho, lưu bãi và bảo đảm chất lượng của các lô hàng nguyên liệu thuốc tân dược, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét cho phép Công ty dược trang thiết bị y tế Bình Định được làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng đã về tới cảng Việt Nam trước ngày 28/11/2006, với điều kiện:

- Ngoài số nợ truy thu của các tờ khai nêu trên, Công ty không còn khoản nợ thuế, nợ phạt nào khác.

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5809/TCHQ-KTTT ngày 28/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!