Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 578/HQHN-NV về thủ tục hải quan đối với phần mềm nhập khẩu qua mạng internet do Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 578/HQHN-NV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Trường
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/HQHN-NV
V/v thủ tục hải quan đối với phần mềm NK qua mạng internet

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư, Phát triển và chuyển giao công nghệ địa tin học

 

Trả lời công văn số 62/CV ngày 31/3/2009 của Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với phần mềm nhập khẩu qua mạng Internet, Cục Hải quan TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan tại Điều 2 quy định: "Về phạm vi điều chỉnh" và tại khoản 2, Điều 4 quy định: "Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao gồm tất cả động sản có mã số và tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ tại địa bàn hoạt động của Hải quan".

Theo công văn số 2568/TCHQ-GSQL ngày 13/6/2006 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: "Đối với phần mềm hiện nay chưa có mã số trong danh mục HS và danh mục biểu thuế; phần mềm xuất khẩu, nhập khẩu qua mạng Internet, không qua giám sát của cơ quan hải quan không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan.

Vì vậy, cơ quan Hải quan không yêu cầu Công ty phải làm thủ tục hải quan đối với phần mềm nhập khẩu qua mạng internet.

Cục Hải quan TP Hà Nội trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 578/HQHN-NV về thủ tục hải quan đối với phần mềm nhập khẩu qua mạng internet do Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.954
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171